Systemet svigter mennesker i højkonfliktskilsmisser

 

Vi ser i dag, at alt for mange voldsofre og deres børn svigtes af et system, der burde hjælpe og beskytte dem.

Kvinder, der vil fraskilles deres mænd for at beskytte deres børn mod vold og overgreb i hjemmet, får prædikatet hysteriske. De stemples som mentalt ustabile, uretfærdige og urimelige over for fædrene. Står vi overfor en nation af hysteriske kvinder, eller er disse kvinder desperate for at beskytte deres børn?

Personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse eller dyssocial personlighedsforstyrrelse er overordentligt dygtige til at agere normale og tilsyneladende udvise empati og venlighed i situationer, hvor det gavner dem. De ved, hvordan disse normale, menneskelige personlighedstræk ser ud, og er mestre i forførelsens og skuespillets kunst. Men bag den kløgtigt udtænkte facade gemmer der sig ingen empati. De er med andre ord ulve i fåreklæder. De er i stand til at agere ”prœmieforœldre”, når de skal, og de er ofte så overbevisende, at det kan være rigtig svært at gennemskue.

https://owlcation.com/social-sciences/What-Judges-Need-to-Know-About-Narcissistic-Personality-Disorder-in-Custody-Cases

For udenforstående er det i mødet med en tilsyneladende ustabil kvinde og venlig mand let at tage parti og dømme ud fra, hvordan sagen ser ud på overfladen. Her er det fuldstændig altafgørende, at vi har fagpersonale, der kan gennemskue handlemønstrene hos folk med personlighedsforstyrrelser. Sandheden er, at rigtig mange højkonfliktssager i dag behandles forkert, og den ikkevoldelige forælder er nødt til at tage sagen i egen hånd for at beskytte sig selv og sine børn. Det er vigtigt at vi husker på, at vold ikke altid udgøres af blå mærker på offerets hud, men lige så ofte af blå mærker på offerets sjæl, og at der aldrig er nogen, der begærer skilsmisse for sjov.

Hvad kendetegner så en højkonfliktskilsmisse?

I sager med højkonflikter er det fuldkommen umuligt for moren og faren at samarbejde og finde en løsning og uanset, hvad der bliver gjort for at hjælpe dem, optrappes konflikten.

Lundy Bancroft er forfatter til bogen “Why Does He Do That – Inside the Minds of Angry and Controlling Men.” Han har forsket i voldsmænds personligheder og taler om, hvor vigtigt det er, at vi har indgående viden om, hvordan voldelige mænd agerer, og hvilke taktikker de benytter sig af i skilsmissekonflikter. Bancroft taler om, at det ikke er sagen i sig selv, der skaber højkonflikt, men derimod det faktum, at mindst en af parterne har det, han kalder en “højkonfliktpersonlighed”.

Læs mere her: http://lundybancroft.com/articles/understanding-the-batterer-in-custody-and-visitation-disputes/

Advokat og psykoterapeut Bill Eddy har skrevet bogen “High Conflict People in Legal Disputes”. Han beskriver i sin bog specielt fire personlighedsforstyrrelser, som skaber højkonflikt i skilsmissesager:

 • Borderline personlighedsforstyrrelse
 • Narcissistisk personlighedsforstyrrelse
 • Dyssocial personlighedsforstyrrelse
 • Histronisk personlighedsforstyrrelse

http://www.straight.com/news/461031/reasonable-doubt-high-conflict-personalities-and-your-legal-battle

Det er naturligvis ikke alle “højkonfliktpersonligheder”, der har en personlighedsforstyrrelse, men de har fœlles trœk, der inkluderer:

 • manglende selvindsigt
 • lav/ingen empati
 • manglende indlevelse i andre
 • selvcentreret
 • sort/hvid tankegang
 • konfliktoptrappende adfærd
 • selvretfœrdighed
 • føler sig hævet over andre
 • styrende/kontrollerende adfærd
 • manipulerende
 • nedladende
 • hensynsløshed
 • bliver hurtigt fornærmet/vred
 • giver andre skylden
 • lyver og spreder falske rygter

Tilsammen kan disse træk vœre tegn på en personlighedsforstyrrelse. Personlighedsforstyrrelser vurderes ud fra et kontinuum fra ingen til svær patologi. Derfor burde højkonfliktskilsmisser få advarselslamperne til at blinke hos de involverede fagpersoner, da en “højkonfliktpersonlighed” kan være tegn på, at denne person har en alvorlig personlighedsforstyrrelse.

Det kan være katastrofalt for familierne, når en personlighedsforstyrrelse ligger til baggrund for en højkonfliktsskilsmisse og systemet ikke opdager det. Vi har set tilfælde, hvor forældremyndigheden tildeles den voldelige forælder. Vi har set, at børn får samvær med en far, som er dømt for vold mod moren. Vi har set kvinder, der flygter med deres børn for at beskytte dem mod vold. Vi har set tilfælde, hvor mænd dræber moren og børnene. Sådanne tilfælde er desværre ikke sjældne. Jeg mener, at mange af disse tilfælde kunne være undgået, hvis systemet var bedre til at identificere og gennemskue, hvad det reelt er, der foregår i disse højkonfliktsager. Chris Alban skriver på sin blog om de alt for mange tragiske ofre i højkonfliktsager her.

 

Dr. Robert Hare, der regnes for en af verdens førende eksperter i psykopati, har arbejdet med psykopater i fængsler og forsket i kriminelle psykopater. Han har udfærdiget en liste med 20 punkter, som kendetegner psykopater, og som i dag benyttes verden over til at diagnosticere psykopatologi. Disse træk gør sig ikke kun gœldende for kriminelle, men er også at finde hos de psykopater, som Hare kalder ”de succesfulde psykopater”. De succesfulde psykopater er dem, som ikke er blevet dømt for kriminalitet, men lever blandt os og destruerer de mennesker, der er tœt på dem. De er ualmindeligt udfordrende at leve sammen med, og lige så svære at blive skilt fra og dele forœldremyndighed med.

Det er let at blive forført og tro på psykopaten/narcissisten og på, at det er ham, der er offeret. Han kunne vinde en Oscar for sin rolle som stakkels, forurettet og omsorgsfuld far (eller mor.) Når vi ser på den ikkevoldelige partner, ser vi en kvinde, som ved første øjekast ser ud som om, at manden (med højkonfliktpersonlighed) har ret i sine påstande. Hun virker ofte ustabil og skrøbelig efter mange års psykisk vold. Men sandheden er, at hun er en stærk kvinde, der tør at kæmpe den sejeste kamp, et menneske kan kæmpe: kampen for at beskytte sine børn. Hun vil på dette tidspunkt have overlevet de værste former for vold – manipulation og undertrykkelse samt psykisk, fysisk, seksuel og økonomisk vold. Når samfundet nu også svigter hende, hvor det burde hjælpe og støtte hende, er dette endnu et massivt overgreb.

 

Højkonfliktskilsmisserne skriger på hjælp. Men hvordan kan vi bedst hjælpe dem?

Det er vigtigt, at vi som samfund opnår den fornødne viden, så vi lettere kan spotte personlighedsforstyrrelser og beskytte særligt kvinder og børn mod vold, psykisk såvel som fysisk. Vi skal kunne give den fornødne hjælp og intervenere i tide – inden det får tragiske følger for alle involverede parter.

At screene personer i højkonflikter kunne være én mulig løsning og uanset udfaldet give et bedre helhedsbillede af familiens egentlige problematik. Det ville give et bedre oplyst grundlag at træffe de livsvigtige og altafgørende beslutninger om børnenes ve og vel og families fremtid ud fra.

Jeg mener, at vi skal være hurtigere til at gribe ind, når vi ser skilsmisser med et usædvanligt højt konfliktniveau. Vi skal være dygtigere til at identificere, om en af parterne har en “højkonfliktpersonlighed” og derefter screene begge involverede parter for personlighedsforstyrrelser. Vi skal forstå, hvordan mennesker med henholdsvis højkonfliktpersonlighed og personlighedsforstyrrelser agerer, og hvilke teknikker de bevidst eller ubevidst benytter sig af. Formår vi ikke dette, famler vi i blinde og ingen får den hjælp, de har brug for. Liv bliver ødelagt som resultat heraf.

Ved hurtigt at gribe ind og identificere, hvad der ligger til grund for konflikterne, kan vi bedre give den rette hjælp til familien, så alle de involverede parter kan komme videre.

Flere links:

Beskrivelse af, hvilken betydning personlighedsforstyrrelser har i relationer. Skrevet af dr. Joseph Carver, Ph.d.- Personality Disorders: The Controllers, Abusers, Manipulators and Users in Relationships.

http://counsellingresource.com/therapy/self-help/understanding/

Tina Swithin forfatter til bogen Divorcing a Narcissist. Advice from the Battlefield.

http://www.huffingtonpost.com/tina-swithin/narcissistic-personality-disorder-divorce_b_4073110.html

Bogen Splitting: Protecting Yourself While Divorcing Someone with Borderline or Narcissistic Personality Disorder.

https://www.amazon.com/Splitting-Protecting-Borderline-Narcissistic-Personality/dp/1608820254

http://www.highconflictinstitute.com

https://www.bpdcentral.com/faq/personality-disorders

Artiklen “Divorcing The Donald” beskriver det godt. Der er ikke tale om en almindelig skilsmisse, når man skilles fra en højkonfliktpersonlighed.

http://www.huffingtonpost.com/alison-patton/divorcing-the-donald_b_9633460.html

 

 

 

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail