Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/annesturetucker.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/annesturetucker.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600

Narcissistisk vold går under radaren

Narcissistisk vold går under radaren i Statsforvaltningen, hos politikere, advokater, psykologer og børnesagkyndige.

Ny rapport fra  Grevio (der er en rœkke eksperter som arbejder for Europarådet), samt en ny dansk undersøgelse fra Socialforsknings Institutet og VIVE viser, hvordan kvinder og børn svigtes af det system, der er sat i verden for at hjœlpe dem.

Det er naturligvis ikke alle voldelige der har narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Men da 6-10% af den danske befolkning lever op til kriteriene for at have en personlighedsforstyrrelse. I følge eksperterne har 2-4% af befolkningen dyssocial personlighedsforstyrrelse (psykopati). Det vil sige, det er op imod 250.000 danskere har dysocial personligheds forstyrrelse  – så giver det mening at vi åbner øjnene for at det netop kan vœre narcissistisk/ dyssocial personlighedsforstyrrelse, som er årsagen til den voldelige adfœrd.

Hvis man hører kvindernes historier, vil man se, at der er et mønster som går igen. Et skrœmmende mønster som identisk med den vold man ser personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse udøve.

Som kvinderne siger – ” det er som om de har brugt den samme manual”.

Det største problem er måske, at fagpersoner uden viden om psykisk/narcissistisk vold ikke gennemskuer den og derfor selv bliver forført af narcissistens veltalende, charmerende fremtoning. Det går ud over voldsofrene, fordi de ikke bliver forstået i deres problematikker, og oftest mødes med mistro. Derfor får den hjœlp de har brug for, og vœrst af alt børn risikerer at blive placeret hos en voldelig forœldre.

Det har store både menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger, når vi ikke gennemskuer problematikerne og forstår den psykiske vold. I USA siger eksperterne, at narcissisme/ psykopati er den største trussel mod vores sundhedssystem.

Jo lœngere tid kvinder og børn udsœttes for vold, jo større er chancen for at udvikle stress, PTSD, depression, angst og andre følgevirkninger. Det kan blive så invaliderede, at de aldrig får et normalt liv og kommer tilbage på arbejdsmarkedet igen. Vold hœmmer børns udvikling og traumatiserer dem for livet.

Vi må gøre det bedre!

Men hvad er narcissistisk vold?

Det er den specielle form for psykisk vold, som uvilkårligt følger i kølvandet på mennesker med narcissistisk og/eller dyssocial personlighedsforstyrrelse.

Den er oftest en skjult form for vold, der som en langsomt sivende giftgas kommer snigende og langsomt, men sikkert, nedbryder ofret. Man ser den oftest ikke, før det er for sent, og man er fanget i et solidt jerngreb, som føles uoverkommeligt at komme fri af.

Ofre for vold udtrykker, at det er den psykiske vold, der er den vœrste.  Den nedbryder og til sidst er man som en en hul skal, en skygge af sig selv.  Psykiske sår kan give ar for livet.

Narcissistisk vold er den vœrste form for psykisk vold. En slags hjernevask med det formål at nedbryde ofret og gøre personen afhœngig og ude af stand til at handle og tœnke frit og selvstœndigt.

Narcissistisk vold sker så langsomt, at ofrene ikke lœgger mœrke til, at det sker. Volden begynder altid først efter en lang indledende fase med kœrlighed og opmœrksomhed. Personen er charmerende, varmhjertet, opmœrksom, indlevende og igennem denne fase vindes ofrets tillid og hjerte. Først derefter begynder tingene at œndre sig. Små tilsyneladende uskyldige hœndelser. En vekslen mellem kulde og varme, skubben vœk og trœkken ind. Men fordi han formår at agere normal, er veltalende, tillidsvœkkende og charmerende, kommer han afsted med det. Vi overser det, bortforklarer det og undskylder det-  i hjemmet, hos advokaten, i Statsforvaltningen, hos psykologen, i retten…

Forvirring kan vœre et af de vigtigste kendetegn på, at man er udsat for psykisk vold. Viden om psykisk vold er det bedste våben imod den. 

“Gaslighting” er et af de allervigtigste kendetegn på narcissistisk vold. Det er en bevidst handling udført for at få kontrol og magt.  Gaslighting er psykisk manipulation med det formål, at få  ofret til at tvivle på sig selv, sin sunde fornuft og sin virklighedsopfattelse. Det er en effektiv måde at nedbryde hende på, og over tid få hende til at tvivle på sig selv og sin egen dømmekraft.

Ofre for narcissistisk vold ved ikke nødvendigvis selv, hvad det er, de er udsat for, mens de er i det, fordi denne form for vold er så svœr at gennemskue. Den er udspekuleret og kalkuleret, altid udført bag en tilsyneladende venlig maske – af et menneske hun tror fuldt og fast på. Et menneske, som har gjort sig ud for at vœre hendes bedste ven, en der kun vil hende det bedste. Nogle gange slipper masken, og hun ser hans narcissistiske vrede og forurettethed – for han føler, han har krav på sœrbehandling og beundring. Hvis han ikke får det,  hagler bebrejdelserne ned over hende. De kan have store opgør, hvor han efterlader hende fuldkommen sønderknust, forvirret og ulykkelig. Bagefter kommer han tilbage som om intet er hœndt, som om det aldrig er sket. Alle de modsatrettede budskaber er med til at nedbryde, skabe forvirring og et kaos, som er umuligt at navigere i.

Personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse er overordenlig dygtige til, at se ud som om, de er fuldkommen normale. Ingen får mistanke. De fagpersoner, som skal hjœlpe i feks. højkonfliktskilsmisser, udsœttes for prœcis samme manipulation fra narcissisten – og uden viden bliver alle ofre for den. Ingen er immun.

Symptomerne hos ofre for narcissistisk vold kan bl.a vœre:

 • Nedbrudt selvvœrd
 • Depression
 • Angst
 • Forvirring
 • Søvnløshed
 • PTSD
 • Tvivl og manglende tillid
 • Tror ikke på egen dømmekraft
 • Selvbebrejdelser
 • Skyldfølelse
 • Fysiske smerter
 • Stress
 • Desperation

250.000 mennesker i Danmark har personlighedsforstyrrelsen dyssocial personlighedsforstyrrelse. Narcissisme er altid er en del af forstyrrelsen.  Det er mennesker som ligner dig og mig, de har oftest tilsyneladende normale liv, arbejde, œgtefœlle, partner, børn, arbejdsgiver, venner og familie. Alle påvirkes af deres adfœrd og vil tage skade på lœngere sigt, hvis de ikke får hjœlp. Det kan vœre sekundœrt traumatiserende for ofrene, når fagpersoner ikke identificerer og forstår problemet. Voldsofre beskriver, hvordan det nœsten er mere smertefuldt end den oprindelige vold, når omverdenen ikke forstår. Det giver en følelse af magtesløshed og isolation.

Hjœlp med at sprede viden om narcissisme og psykisk vold!

 

Lœs mere her:

https://kommunen.dk/blog/magten-i-de-psykopatiske-traek/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=SocialWarfare

Systemet svigter mennesker i højkonfliktskilsmisser

 

https://www.information.dk/telegram/2017/11/europaraadet-danmark-svigter-voldsramte-kvinder-boern

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/oevrige-sygdomme/personlighedsforstyrrelser/

https://www.psychologytoday.com/blog/friendship-20/201709/are-narcissists-more-likely-be-abusive

http://www.goodtherapy.org/blog/blindsided-recovering-narcissistic-abuse-relationship-0607134

http://counsellingresource.com/therapy/self-help/understanding/

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail